Willibrordbijbel nodig?

Willibrordbijbel nodig?

De Willibrord is de vertaling van de heilige Schrift die elke katholiek in bezit zou moeten hebben. Iedereen heeft recht op het heilig Evangelie. Het is belangrijk dat u een goede vertaling hebt, zoals de Willibrordvertaling. Via onderstaande knop kunt u een Willibrordbijbel aanvragen (zolang de voorraad strekt).

“Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping." (Mc 16,15)

Wat is een Willibrordbijbel?

De Willibrordvertaling is dé standaardvertaling van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De Willibrordvertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling die trouw is aan de grondtekst en die tegelijkertijd een tekst biedt in begrijpelijk hedendaags Nederlands.

Wat is het onderscheid tussen de Willibrord 75/78 en andere Willibrordvertalingen, zoals de Willibrord 80 of 95?

De Willibrordvertaling is geen statisch werk: er wordt herdrukt en sommige delen worden hertaald naar hedendaagser gebruik van de Nederlandse taal. Dit is geen probleem, maar deze website is specifiek gemaakt voor de verkoop van de Willibrord 75/78, die wordt gebruikt in de heilige Mis. Sommige van deze vertalingen verschillen significant van de 75/78, andere edities zitten dichtbij de tekst die in de liturgie wordt gebruikt.

De Willibrord 95 is momenteel de meest gangbare katholieke vertaling. Dit is de herziene Willibrordvertaling uitgegeven in 1995. Verder staat deze variant wat verder van de liturgische vertaling. Deze vertaling is wat eenvoudiger te begrijpen, door de eenvoudigere en modernere woordkeuze. Een voorbeeld van een verschil tussen deze twee vertalingen zijn:

1975/78 - 1995

  • Diaken - Helper
  • Eucharistie - Avondmaal

Waarom jaargang 1975/1978?

De Willibrordbijbel zelf staat het dichtst bij het Lectionarium. Het Lectionarium is het boek met lezingen en evangelies die in de heilige Mis wordt gebruikt voor de verkondiging van Gods Woord.

Het gebruik van de Willibrordbijbel is overigens veel breder dan de rooms-katholieke Kerk. In protestantse en evangelische kring wordt de Willibrordbijbel dan ook regelmatig gebruikt voor ''liturgisch'' gebruik en als studiebijbel. De Willibrordbijbel volgde op de Petrus Canisiusbijbel uit 1939. Hoewel die niet meer beschikbaar is via de gewone verkoopkanalen (wel bij ons!) blijft deze een hoge waardering genieten.

  • De Willibrord 75 is de standaard vertaling van de heilige Schrift in het Nederlands voor het gebruik in de rooms-katholieke Kerk.
  • De Willibrord 78 is vrijwel gelijk aan de vertrouwde Willibrordvertaling uit de rooms-katholieke liturgie. Sommigen vinden de voetnoten beter, en de vertaling zelf heeft wat kleine herzieningen en een wat aangepaste vertaling van de Psalmen.

Behalve een uitgebreide algemene inleiding op de heilige Schriften biedt deze uitgave veel extra informatie. De aantekeningen onder aan de bladzijde reiken op een beknopte, maar inzichtelijke manier, achtergronden aan bij de Bijbeltekst, zoals over de historische oorsprong van gebruiken of over literaire thema's in de tekst. Daarnaast zijn er inleidingen op de afzonderlijke Bijbelboeken en verwijzingen naar andere Bijbelboeken in de kantlijn. De uitgave omvat tevens een historische tabel, een trefwoordenlijst en diverse geografische kaarten.

Doelgroep:

Dit is een website door en voor katholieken jongeren. In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er onder de nieuwe katholieke generatie meer behoefte is aan de liturgische vertaling. Aangezien deze niet meer gedrukt worden nemen wij het initiatief ze op te sporen en ze bij een nieuwe eigenaar te brengen.

Uiteraard bedoeld voor elke katholiek!


Kosten en verzending

We hanteren een vaste prijs van 35 euro voor de Willibrord 75 en 40 euro voor de Willibrord 78. Zo kunnen we iedereen een betaalbare uitkomst bieden. Luxe of bijzondere edities wijken af van de vaste prijzen. Verzendkosten zijn voor de koper. Mocht u binnen Amsterdam of Haarlem wonen kan er nog wat geregeld worden. Mocht de Bijbel op de bus moeten zijn de verzendkosten en het risico van het pakket voor de koper.

Motivatie.

Als u van plan bent een bestelling bij ons te doen vragen we een motivatie van u. Dit doen we omdat we graag een nieuwe eigenaar vinden die graag de liturgische vertaling wil hebben. Graag horen wij waarom u een Willibrordbijbel zou willen hebben en hoe u van ons heb gehoord.

Waarom we dit doen?

Wij geloven dat deze versies van de Willibrordbijbel hard nodig zijn in de samenleving. De vertaling is goed en is hetzelfde als die wordt gebruikt in de heilige Mis. Helaas zijn deze versies beperkt beschikbaar (alleen tweedehands). Wij controleren daarom de edities op hun kwaliteit voor dat we de Bijbel inslaan en verkopen. Natuurlijk zijn dit tweedehands artikelen. Er zullen ook gebruikers sporen opzitten. (niet op allen) Als het gaat om kaften die gescheurd zijn aan de binnenkant van het boek zullen wij deze repareren. Er zal niks op de site komen wat grote of permanente schade heeft. Dat verkopen wij niet. alles wat online komt te staan is in goede of perfecte staat en zal schade geen last zijn. Zo niet dan slaan we het niet in en verkopen we het niet.

Site-onderhoud

Wij proberen de site te blijven updaten. Aangezien we dit hebben opgericht als goodwill doen we dit op vrijwillige basis met eigen investeringen.

Mettertijd zullen de advertenties ook een update ondergaan waardoor u ook foto's zal zien van de Bijbel per advertentie.