Petrus Canisius

(de heilige Schrift)

Petrus Canisiusvertaling en Canisiusvertaling zijn de gebruikelijke benamingen voor een Nederlandse rooms-katholieke Bijbelvertaling, waarvan de eerste complete uitgave verscheen in 1939. De volledige naam luidt: "De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst met aantekeningen, in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de hoogwaardige bisschoppen van Nederland".

Voorraad

Let op: de voorraad die op de website staat vermeld is geen garantie van de werkelijke voorraad. Wij doen ons best om deze tijdig te updaten.