Katholiek gebedenboek

De gebedsschat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II.

Na een honderdtal blz. met gebeden voor de heiliging van de dag (morgen- en avondgebed b.v.) volgen 550 blz. met gebedstof voor het kerkelijk (lees R.K.) jaar. Dan komen de 7 sacramenten aan de beurt (ruim 400 blz.) en tenslotte 200 blz. "allerlei" en 200 blz. "zegeningen". Waar nodig wordt voor Vlaanderen een eigen tekst afgedrukt. De samenstellers zijn uit de rechts-katholieke hoek (Bots S.J. en Hermans van Rolduc). Ze baseerden zich op "het kerkelijk beginsel", wat betekent dat praktisch uitsluitend teksten van overleden katholieke auteurs zijn opgenomen (dus geen Huub Oosterhuis b.v., maar wel Penning de Vries S.J.!). Bij de heiligengebeden krijgen Maria 135, Jozef 18 en de overige heiligen slechts 100 blz. toegemeten. Deze "balans van de vernieuwing van het gebedsleven" (samenstellers) is zeker niet compleet. Verder zullen voor velen stijl en inhoud wat ouderwets aandoen, maar het is een indrukwekkende hoeveelheid materiaal.

Voorraad

Let op: de voorraad die op de website staat vermeld is geen garantie van de werkelijke voorraad. Wij doen ons best om deze tijdig te updaten.