Willibrordbijbel 1978

In deze complete bijbeleditie weerklinkt de vertrouwde Willibrordvertaling 1978 uit de rooms-katholieke liturgie, zoals de inmiddels bijna klassiek geworden vertaling van het boek Psalmen door Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde.

Behalve een uitgebreide algemene inleiding op de Bijbel biedt deze uitgave veel extra informatie. De aantekeningen onder aan de bladzijde reiken op een beknopte, maar inzichtelijke manier, achtergronden aan bij de Bijbeltekst, zoals over de historische oorsprong van gebruiken of over literaire thema's in de tekst. Daarnaast zijn er inleidingen op de afzonderlijke Bijbelboeken en verwijzingen naar andere Bijbelboeken in de kantlijn. De uitgave omvat tevens een historische tabel, een trefwoordenlijst en diverse geografische kaarten.

Voorraad

Let op: de voorraad die op de website staat vermeld is geen garantie van de werkelijke voorraad. Wij doen ons best om deze tijdig te updaten.